Evy Princen: “Het persoonlijke contact met de klanten wil ik niet meer
missen.”