Demsey
Hendrickx
en zijn gitaar,
die voorwerp
was van een
‘stemming’
onder het
publiek.