Henri en Rita
vonden elkaar
via Cook-or-eat,
en stappen
weldra in het
huwelijksbootje.